Category health news

โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ

Commenting is disabled.

Post Content

แนวทางล่าสุดจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติที่แนะนำให้เด็กทารกได้รับอาหารที่มีถั่วลิสงตั้งแต่อายุ 4 ถึง 6 เดือนขึ้นไป หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการนำผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วลิสงมาใช้ในช่วงต้น หลักเกณฑ์ปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแนะนำถั่วลิสงต้นให้กับทารก

แพทย์เตือนช่วงฝนตกระวังแมลง-สัตว์มีพิษกัดต่อย

Commenting is disabled.

Post Content

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงฝนตกระวังถูกสัตว์มีพิษเช่น งู ตะขาบ แมงป่องกัด ต่อย แนะสำรวจรอบบ้าน เสื้อผ้าก่อนสวมใส่ ควรจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างอย่างเป็นระเบียบ หากพบสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย พร้อมขออย่าลุยน้ำโดยไม่สวมรองเท้าหรืออุปกรณ์ป้องกัน เสี่ยงถูกพยาธิไชเข้าเท้า ช่วงฤดูฝนประชาชนจะต้องระวังการถูกสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่องกัด